Cristian & Katerina

Move #10 – Swag Off

Cristian & Katerina

Move #9 – The Snail

Cristian & Katerina

Move #8 – Zig Zag

Cristian & Katerina

Move #7 – Circle with Zig Zag

Cristian & Katerina

Move #6 – Glides

Cristian & Katerina

Move #5 – The Slide

Cristian & Katerina

Move #4 – Open Close

Cristian & Katerina

Move #3 – The Flamingo

Cristian & Katerina

Move #2 – The River

Cristian & Katerina

Move #1 – Tutti Frutti